leva a xestión de socios, xestiona as subvencións, mantén o control dos ingresos e gastos da túa asociación, organiza actividades para os teus asociados e planifica tarefas co programa de xestión online para entidades sen animo de lucro cucunver

Comeza a usar a aplicación para organizacións sen fins de lucro, cucunver

Se queres levar unha xestión dos teus socios, controlar o inventario, os ingresos e gastos, organizar actividades non lucrativas, planificar as tarefas diarias co teu equipo e xestionar as subvencións da túa asociación, cucunver faino desde un único lugar para axudar a medrar á túa entidade.

Centraliza e axiliza a xestión dos teus socios! Toda a información dos teus asociados nun só clic e accesible en calquera momento

Máis información
Ver menos

- Xestión rápida e segura de altas e baixas de socios.

- Filtra as búsquedas de socios. ¿Necesitas atopar a un asociado concreto? Utiliza os nosos filtros e dá con el a primeira. Nunca antes fora tan fácil!

- Se te esqueces de actualizalos datos dos socios, o farán eles directamente. Ti só terás que validar os cambios.

- Rexistra e leva un control dos bens que se cederon os asociados ¡Así saberás en todo momento quen ten e onde se atopa cada elemento do inventario da túa asociación!

Obtén unha visión xeral do estado das contas da túa entidade !Poñémoscho fácil, todo nun só lugar!

Máis información
Ver menos

- Configura as contas bancarias e a Caixa para manter os saldos actualizados e controlar os movementos que se produzan.

- Crea e configura as cotas e recibos periódicos ou puntuais que afectan os talleres ou actividades da túa asociación ¡En dous sinxelos pasos poderás xerar remesas para enviar o teu banco!

- Contempla dunha soa ollada a devolución dos recibos impagados.

- Notificar e solicitar o reembolso dos gastos que se orixinan cando representas a túa entidade (taxis, autopista, etc…) deixará de ser unha tarefa pesada grazas á rapidez e sinxeleza das notas de gasto de cucunver.

- Crea orzamentos e convérteos en facturas nun só clic. Elixe entre as plantillas que che ofrece cucunver e engade o teu logo, descárgaas en PDF e envíaas por email.

- Levar un control dos ingresos e gastos permitirache ter unha visión real da túa entidade coa que poderás tomar decisión máis rápidas e acertadas.

Organizar e controlar as actividades e talleres levados a cabo pola túa organización será moi fácil e intuitivo.

Máis información
Ver menos

- Fai unha breve descrición da actividade ou taller

- Asigna os supervisores encargados de organizar a actividade ou taller

- Asigna os responsables da realización da actividad ou taller (profesores, monitores, adestradores, etc…)

- Leva un control dos ingresos e gastos que ocasiona o desempeño da actividade

- Engade os usuarios que acudirán á actividade

- Engade as cotas que afectan aos talleres

Co noso potente xestor de tarefas poderás levar un control minucioso de tódalas xestións diarias e imprescindíbeis para un bo funcionamiento da túa entidade.

Máis información
Ver menos

- Crea tarefas e subtarefas e asígnaas os membros do teu equipo.

- Utiliza as etiquetas para categorizar ou mostrar o estado das tarefas, ¡podes crear tantas como necesites! ¡Organízate como ti queiras!

- Visualiza a listaxe de tarefas por día, semana ou mes.

- Comparte documentos e achégaos ás tarefas que o requiran

- Comenta sobre as tarefas que se están levando a cabo e así mantén o contacto co teu equipo e o traballo ben organizado

- Recibe notificacións das tarefas que planificaches e non te esquecerás de ninguna (prazo para presentar as solicitudes de subvencións, cobro de cotas os asociados, devolucións de inventario, etc…)

Xestiona as subvencións solicitadas pola túa asociación e leva un seguimento personalizado das mesmas. Que ningunha quede atrás!

Máis información
Ver menos

- Engade subvencións incluíndo o nome, o organismo, a data en que se publica, a data límite de solicitude e unha descrición detallada da mesma.

- Achega os documentos relativos a cada subvención. Deixa de prepocuparte por non atopar un documento importante e necesario para a solicitude!

Mantén o control do inventario ata o máis mínimo detalle.

Xera informes personalizados con gráficos para saber como evoluciona a túa organización.