Empresa de desenvolvemento de aplicacións de xestión sen fins de lucro |cucunver|
misión, visión y equipo del software de gestión para entidades cucunver

Cucunver facilita a xestión diaria da túa asociación

A primeira vista, cucunver podería parecer un software de xestión, pero é máis que iso.

Axudamos ós xestores das entidades sen ánimo de lucro a dixitalizar a súa xestión sen desperdiciar recursos a través dunha ferramenta de xestión online que se adapta as súas necesidades específicas. Traballamos para fomentar novas, útiles e sinxelas formas xestión das asociacións a través da tecnoloxía.

Óscar Ortigueira, o CEO de cucunver, estuvo vinculado ó mundo das asociacións dende moi pequeno . Primeiro como usuario, despois como asociado e finalmente participando nos órganos xestores.

No ano 2012, comeza a dedicarse profesionalmente á xestión de asociacións, participa nas súas tarefas do día a día e detecta unha serie de problemas comúns a todas as entidades coas que mantén un vínculo profesional.

Aínda que cada asociación ten as súas propias peculiaridades, máis do 75% leva a súa xetión diaria en follas de cálculo e algunhas incluso en papel. Isto fai que:

Predeterminada

Á información esté descentralizada e en moitas ocasións se extravíe.

Predeterminada

Pérdese moito tempo realizando tarefas administrativas. Un tempo valioso que pode destinarse a captar recursos para prestar servizo ós asociados.

Predeterminada

Os órganos xestores ou as personas responsables de realizar as tarefas diarias, soportan un gran peso de traballo.

Predeterminada

Dificultase a renovación dos cargos directivos e o relevo xeneracional.

Finalmente, nesta nova realidade que nos tocou vivir, como moitos de vós nos contades, foi especialmente complicado teletraballar.

Despois de buscar no mercado e non atopar unha solución que dese resposta a estas cuestións, dende o ano 2017, o equipo cucunver liderado por Óscar e respaldado por Susana e Alberto, as caras non visibles do grupo, empeza a desenvolver o programa de xestión 100% na nube co obxetivo de que as asociacións axilicen os seus trámites diarios, se profesionalicen, aforren tempo e melloren o seu vínculo cos asociados.

cucunver é para todas aquelas entidades que exercen unha gran labor non só a nivel nacional e internacional, senón tamén a nivel local, mellorando a vida das persoas que forman parte da súa comunidade e que queren ir un paso máis alá na súa xestión para dar un impulso a súa asociación .

Agora é o momento de empezar a transformación dixital da túa entidade e preparala para un novo futuro. A dixitalización comeza aquí.
Noso equipo
Óscar Ortigueira, CEO Óscar Ortigueira Director executivo
Borja Manuel Varela, Programador Borja Manuel Varela Programador
Angela Cuiñas, Comunicación Angela Cuiñas Comunicación
reducir el uso del papel en las entidades la herramienta de gestión cucunver es posible gracias a los distintos programas de gestión para asociaciones que ofrece cucunver

Responsabilidade social

As entidades sen ánimo de lucro teñen un rol fundamental na nosa sociedade, a través dos servizo que prestan aos seus asociados melloran a comunidade que lles rodea.

Por iso, queremos aportar o noso gran de area.

En cucunver comprometémonos co coidado do medio ambiente contribuíndo –coa nosa tecnoloxía- a que os nosos clientes tamén o fagan.

Un dos principais obxetivos de cucunver é lograr reducir a gran cantidade de documentos e información que existe en papel nas entidades sen ánimo de lucro.

Favorecendo así o aforro de papel para evitar a talla de árbores e o impacto ambiental que provoca a súa produción.

Os montes non serían os únicos beneficiados por unhas prácticas que favorecesen a recuperación de papel e o consumo do papel reciclado. A reciclaxe de papel aforra un 74% dos gases que contaminan a atmosfera e xera un 35% menos de contaminación nas augas. Greenpeace
Pequenos xestos que poden facer grandes cambios
Tips para que as entidades aforren papel con cucunver
 • Olvída o tradicional libro de socios!
 • Xera facturas, recibos, e remesas en PDF con cucunver e enviaos por correo electrónico.
 • Xera informes internos e enviaos aos demais membros da entidade por email.
 • Garda documentación na aplicación e evita imprimila para lela. Podes facelo de forma sinxela en calquera momento!
 • Promociona as actividades para os teus asociados a través de cucunver e evita ou reduce a impresión de folletos e carteis.
 • Xestiona as tarefas diarias desde a aplicación sen necesidade de ter un calendario impreso en papel.
Tips que cumprimos na nosa oficina para aforrar papel.
 • Só imprimimos non caso de que sexa estrictamente necesario, sempre que sexa posible contrastamos os datos en dúas pantallas.
 • Reutilizamos todo o papel que fose impreso por unha soa cara para realizar anotacións ou mesmo para imprimir información pola outra.
 • Planificamos e coordinamos as tarefas do noso equipo a través da "sección tarefas" da nosa aplicación cucunver, evitando o uso de planificadores e axendas en papel
 • Imprimimos a dobre cara tódolos documentos, así contribuímos a que a cifra de árbores que se talla ao ano se reduza á metade. Estamos a falar de millóns de árbores!
Utilizando algunha destas boas prácticas pódese reducir o 20% de papel en empresas, administración e entidades Greenpeace
la conciliación de la vida personal y profesional es uno de los principales valores de cucunver

Conciliación

"Conciliar: facer compatibles dúas ou máis cousas" Conciliar a vida laboral e persoal. Definición RAE

Cando se fala de conciliación, por norma xeral, o discurso refírese a conciliar a vida persoal e familiar de pais, e en particular das nais con fillos pequenos.

Pero, por que a conciliación non pode ser algo para todo o mundo?

Desde cucunver apostamos pola conciliación persoal, familiar e profesional de mulleres e homes, con ou sen fillos. Cada persoa é única e ten as súas propias responsabilidades e obrigas fóra da súa contorna de traballo.

Todos temos o dereito a manter unha carreira profesional plena e á vez poder reprogramar o tempo de traballo para dedicalo ao coidado da familia, a seguir formándonos ou ,por que non, a gozar do tempo de lecer co que nos faga felices.

Como favorece cucunver á conciliación persoal?

 • - O noso horario de traballo é flexible.
 • - Xornada laboral continua. A partir das 17:30 as portas da nosa oficina péchanse para todos ata o día seguinte.
 • - • Reunións de empresa en horario de mañá.
 • - Evitamos reunións innecesarias.

Os traballadores exercemos o noso dereito á conciliación de forma responsable e cumprindo coas nosas obrigas profesionais.